tracking spectacol improvizatie copii
10iun.
2020
0

ȘCOALA DE FETE – intervenție culturală și educație non-formală

,,Școala de fete” este un proiect de intervenție culturală și educație non-formală derulat de Littleimpro (https://littleimpro.ro/ ) în parteneriat cu Organizația Umanitară CONCORDIA, finanțat prin programul ,,In stare de bine”, susținut de Kaufland Romania și implementat de ,,Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
În urma derulării proiectului-pilot ,,Educație prin improvizație’’ (Ploiești, 2019) am identificat necesitatea dezvoltării unor module educațional-culturale dedicate publicului feminin. Dincolo de numărul majoritar de participante în cadrul activităților anterioare, realitatea discriminării de gen si a inegalității de șanse în România anului 2020 reprezintă o statistică oficială. Grupul țintă identificat (fete provenite din medii defavorizate) este supus unei duble marginalizări – atât în exteriorul cât și în interiorul comunităților din care provin.

Cine sunt fetele de la ,,Școala de fete”

Preadolescente și adolescente provenind din medii defavorizate din municipiul Ploiești (Centrele de zi Cristina și Alexandra și Centrele de tip familial de la Aricești-Rahtivani) expuse abandonului școlar, discriminării de gen, cu nivel redus de educație sau cu analfabetism funcțional, lipsite de sprijinul familiilor naturale, fără posibilități materiale, fără perspective de continuare aeducației în sistem formal și care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea abilităților de viata independenta.

Atelierele Littleimpro

Pornind de la povești și experiențe personale, prin tehnica ficționalizării și a teatrului de improvizație, de-a lungul a 10 întâlniri, participantele vor învăța și cum sa gestioneze eșecul și teama de a greși prin intermediul jocului. Una dintre regulile esențiale ale tehnicii de improvizație este demontarea ideii de greșeală, prin dărâmarea barierelor și plasarea ei în sfera banalului.

Gala-5 spectacole de teatru de improvizație

Prin distanțarea conferită de convenția teatrului, ne propunem facilitarea unui mediu de dezvoltare personală, sensibilizarea publicului larg și creșterea gradului de conștientizare (raising awarness), prin realizarea a 5 spectacole pornind de la subiecte reprezentative pentru comunitatea vizată. Cu ocazia acestei gale, cele trei echipe de lucru vor prezenta, în suită, spectacolele realizate. Rând pe rând, participantele vor fi atât actrițe cât și public spectator al colegelor de proiect.

#instaredebine #implicareafacediferenta #kaufland #fdsc
#scoaladefete #organizatiaumanitaraconcordia #interventieculturala #educatienonformala